Peribahasa

Perahu bertambatan, dagang bertepatan
Usaha dagang yang teratur dan sesuai tempatnya