Peribahasa

Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah
Pekerjaan (perbuatan) hendaklah selalu mengingat aturan adat dan agama (jangan bertentangan satu dengan yang lain)

Albert Einstein

Satu – satunya hal yang bertentangan dengan ilmu pengetahuanku adalah pendidikanku.