Peribahasa

Ayam bertelur di padi
Hidup senang dan mewah

Peribahasa

Barang siapa yang berketuk ialah yang bertelur
Siapa yang merasa tersindir, dialah yang berbuat seperti yang disindirkan itu

Peribahasa

Menantikan kuar bertelur
Mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin diperoleh

Peribahasa

Siapa berkotek, siapa bertelur
Siapa yang bersuara terdahulu, biasanya dialah yang berbuat