Peribahasa

Bertanjak baru bertinjau
Melakukan sesuatu sebagaimana mestinya