Peribahasa

Menantikan kucing bertanduk
Mengharapkan sesuatu yang mustahil