Peribahasa

Berketuk di luar sangkar, bertanam di luar pagar
Mengemukakan keterangan (keberatan dsb) sesudah diputuskan

Peribahasa

Bertanam tebu di bibir
Mengeluarkan perkataan yang manis-manis (memuji-muji dsb), tetapi mempunyai maksud yang kurang baik

Peribahasa

Dicoba-coba bertanam mumbang, moga-moga tumbuh kelapa
Dicoba-coba mengusahakan sesuatu yang hasil, moga-moga menjadi besar dan mendatangkan hasil