Peribahasa

Bercerai tidak bertalak (kalau bercerai tidak usah menjatuhkan talak)
Pertalian suami-istri yang tidak sah