Peribahasa

Bersuluh menjemput api
Bertanya tentang sesuatu yang sudah diketahui