Peribahasa

Memanjat bersengkelit
Belum berpengalaman