Peribahasa

Belum beranak sudah ditimang
Bersenang-senang sebelum maksudnya tercapai

Peribahasa

Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian
Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian

Peribahasa

Berguru dahulu sebelum bergurau
Belajar dahulu sebelum bersenang-senang

Peribahasa

Menari (merentak) di ladang orang
Bersenang-senang memakai harta orang atau di rumah orang lain

Peribahasa

Burung terbang dipipiskan lada
Sudah bersiap untuk bersenang-senang dengan sesuatu yang belum lagi diperoleh

Peribahasa

Sambil menyeruduk (menyuruk) galas lalu
Sambil bersenang-senang, maksud atau keuntungan tercapai

Peribahasa

Sedap dahulu pahit kemudian
Bersenang-senang dahulu, akhirnya mendapat kesusahan