Peribahasa

Sigai dua segeragai
Suatu perkara yang bersangkut paut dengan perkara yang lain