Peribahasa

Batu hitam tak bersanding
Tampaknya lemah lembut, tetapi keras hatinya (sukar mengalahkannya, melawannya, dsb)