Peribahasa

Siar bakar berpuntung suluh
Suatu perkara boleh diputuskan sesudah cukup bukti-bukti dan keterangannya