Peribahasa

Pelanduk melupakan jerat, tetapi jerat tak melupakan pelanduk
Orang yang berutang biasanya mudah lupa akan yang berpiutang, sebaliknya yang berpiutang tidak lupa akan orang yang berutang kepadanya