Peribahasa

Belum tahu di pedas lada
Belum berpengalaman

Peribahasa

Berlayar bernakhoda, berjalan dengan yang tua
Setiap mengerjakan sesuatu hendaklah menuruti nasihat (petunjuk) orang yang ahli atau yang berpengalaman

Peribahasa

Jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa
Sudah berpengalaman banyak

Peribahasa

Kenyang (banyak) makan garam
Sudah berpengalaman dl hidup

Peribahasa

Masih berbau pupuk jeringau
Masih muda sekali (belum berpengalaman)

Peribahasa

Memanjat bersengkelit
Belum berpengalaman

Peribahasa

Cekur jerangau, ada lagi di ubun-ubun
Masih sangat muda (belum berpengalaman)