Peribahasa

Bagai pimping di lereng
Orang yang tidak berpendirian tetap

Peribahasa

Seperti biji saga rambat di atas talam
Tidak berpendirian tetap