Peribahasa

Manis seperti gula derawa, ( manis bagai gula jawa)
Berpatutan, ibarat dua orang suami-istri yang sama elok rupanya

Peribahasa

Seperti bisai makan sepinggan
Berpatutan (sesuai) benar