Peribahasa

Bagai pintu tak berpasak, perahu tak berkemudi
Sesuatu yang membahayakan