Peribahasa

Bermulut di mulut orang
Selalu meniru perkataan orang