Peribahasa

Kena pedang bermata dua
Amat sakit hatinya

Peribahasa

Seperti parang bermata dua
Mendapat keuntungan dari kedua belah pihak