Peribahasa

Ke sawah berlumpur ke ladang berarang
Tiap pekerjaan ada kesukarannya

Peribahasa

Seekor kerbau berlumpur semuanya berlabur
Seorang berbuat jahat, seluruh keluarganya beroleh nama yang buruk