Peribahasa

Anak baik menantu molek
Mendapat keuntungan yang berlipat ganda

Peribahasa

Padi masak, jagung mengupih
Keuntungan yang diperoleh dengan berlipat ganda

Colin Wilson

Peluang menjadi berlipat ganda ketika Anda menangkap peluang tersebut.