Peribahasa

Berlidah di lidah orang
Hanya menurut perkataan orang saja