Peribahasa

Mencencang berlandasan, melompat bersetumpu
Jika hendak melakukan sesuatu, hendaknya menyediakan alat sebagai syaratnya

Peribahasa

Mencencang berlandasan, melompat bersetumpu (bertumpuan)
Jika hendak melakukan sesuatu, hendaknya menyediakan alat atau syaratnya dahulu

Peribahasa

Menjunjung -, mencencang berlandasan
Jika ingin melakukan suatu pekerjaan, sediakanlah lebih dahulu alat-alatnya dengan lengkap