Bob Sadino

Rencana itu cuma berlaku buat mereka yang belajar manajemen. Dari A, B, C, D, sampai Z. Padahal dalam bisnis tidak ada yang seperti itu, bisnis tidak mungkin lurus dan runut saja. Tapi sayangnya di sekolah kita sudah terlalu sering diajarkan bikin rencana. Padahal rencana itu racun, bencana!

Peribahasa

Belalang hendak menjadi elang
Orang bodoh (hina) berlaku seperti orang pandai (terhormat)

Peribahasa

Berjanjang naik, bertangga turun
Menurut derajat dan kedudukan masing-masing; menurut aturan yang lazim berlaku

Peribahasa

Bertitah lalu sembah berlaku
Jika kehendak orang lain kita turut, kehendak kita pun akan diturut juga

Peribahasa

Mata tidur, bantal terjaga
Seorang istri yang berlaku serong ketika suaminya sangat percaya akan kelurusannya

Andrea Hirata

Hukum karma pasti berlaku, Boi,” kata Paman dengan serius. “Maka jangan kau nakal dan jahat, ya. Nanti kau kena hukum karma.” Aku mengangguk angguk dengan takzim. Kusimpan benar pelajaran itu.

Peribahasa

Musang berbulu ayam
Orang jahat berlaku sebagai orang baik