Peribahasa

Bertukar jalan (sekandang tidak sebau, seia bertukar sebut)
Berlainan pendapat (caranya) meskipun maksudnya sama;

Peribahasa

Kepala sama -, pendapat berlain-lainan
Setiap orang berlainan pendapatnya

Peribahasa

Kepala sama bulu, pendapat berlain-lainan
Setiap orang berlainan pendapatnya

Peribahasa

Lain dulang lain kaki, lain orang lain hati
Tiap-tiap orang berlainan kesukaannya

Peribahasa

Lain padang lain belalang
Tiap-tiap negeri berlainan aturan dan adatnya

Peribahasa

Lain sakit lain diobat, lain luka lain dibebat
Jawab yang berlainan dengan apa yang dinyatakan; yang diberikan berlainan dengan yang diminta

Peribahasa

Rambut sama hitam hati masing-masing
Tiap-tiap orang mempunyai pendapat yang berlainan