Peribahasa

Mendapat sama berlaba, kehilangan sama merugi
Suka duka sama-sama dipikul