Peribahasa

Biduk lalu kiambang bertaut
Lekas berbaik atau berkumpul kembali (seperti perselisihan antara sanak keluarga)

Peribahasa

Biduk lalu, kiambang bertaut
Orang yang berkelahi atau bertengkar yang akhirnya berbaik dan berkumpul kembali (tentang orang ramai berkumpul)

Peribahasa

Pusat jala pumpunan ikan
(menjadi) tempat berkumpul atau menjadi pusat berbagai-bagai hal (urusan)