Peribahasa

Siapa berkotek, siapa bertelur
Siapa yang bersuara terdahulu, biasanya dialah yang berbuat