Peribahasa

Jika benih yang baik jatuh ke laut, menjadi pulau
Orang yang berketurunan baik, ke mana pun perginya akan bersifat baik juga