Peribahasa

Tersingit-singit bagai katung di bawah reba
Sangat merendahkan diri seperti orang kecil (orang bawahan) yang takut dan malu hendak mendekati orang besar atau berkedudukan tinggi

Anonim

Semulia-mulia manusia ialah siapa yang mempunyai adab, merendahkan hati ketika berkedudukan tinggi, memaafkan ketika mampu membalas dan bersikap adil ketika kuat.

Quote

Semulia-mulia manusia ialah siapa yang mempunyai adab, merendahkan diri ketika berkedudukan tinggi, – Anonim

Confucius

Ciri orang yang beradab ialah dia sangat rajin dan suka belajar, dia tidak malu belajar daripada orang yang berkedudukan lebih rendah darinya