Bob Sadino

Ketika orang pintar bertemu kegagalan, dia akan berkata bahwa itu karena orang lain.

Peribahasa

Berjalan peliharakan kaki, berkata peliharakan lidah
Ingat-ingat selalu dalam berbuat sesuatu

Peribahasa

Berjalan selangkah menghadap surut, berkata sepatah dipikirkan
Dalam berbuat sesuatu hendaklah kita mempertimbangkannya masak-masak

Peribahasa

Berkata peliharakan lidah
… tidak akan menghiraukan cemoohan orang

Peribahasa

Berkata siang melihat-lihat, berkata malam mendengar-dengar
Jika hendak membicarakan sesuatu, harus selalu berhati-hati

Peribahasa

Melanting menuju tampuk, berkata menuju benar
Dalam rapat (perundingan), kita harus menggunakan dasar kebenaran dan kejujuran

Peribahasa

Memahat di dalam baris, berkata dalam pusaka
Mengerjakan sesuatu sebagaimana mestinya