Peribahasa

Bagai serangkak tertimbakan
Berjalan miring karena cacat pada tubuhnya

Peribahasa

Berjalan peliharakan kaki, berkata peliharakan lidah
Ingat-ingat selalu dalam berbuat sesuatu

Peribahasa

Berjalan sampai ke batas, berlayar sampai ke pulau
Segala usaha hendaknya sampai kepada maksudnya

Peribahasa

Berjalan selangkah menghadap surut, berkata sepatah dipikirkan
Dalam berbuat sesuatu hendaklah kita mempertimbangkannya masak-masak

Peribahasa

Berjalan selangkah, melihat surut
Selalu ingat akan hari kemudian (tidak hanya memikirkan waktu sekarang saja)

Peribahasa

Berlayar bernakhoda, berjalan dengan yang tua
Setiap mengerjakan sesuatu hendaklah menuruti nasihat (petunjuk) orang yang ahli atau yang berpengalaman

Peribahasa

Berlayar sampai ke pulau, berjalan sampai ke batas
Segala usaha hendaklah diselesaikan sampai tercapai maksudnya