Peribahasa

Lapuk oleh kain sehelai
Dalam hidupnya hanya beristri (bersuami) seorang

Peribahasa

Padi selumbung dimakan orang banyak
Penghibur bagi istri yang suaminya beristri lebih daripada satu

Anonim

Anda pasti akan selalu menyesal, baik Anda beristri ataupun membujang.