Peribahasa

Bak ilmu padi, kian berisi kian runduk
Selalu merendahkan diri (tidak sombong)

Peribahasa

Besar bungkus tak berisi (tong kosong nyaring bunyinya)
Orang yang besar cakap, tetapi kepandaiannya tidak ada

Peribahasa

Ilmu padi, makin berisi makin runduk
Makin banyak pengetahuan makin rendah hati

Peribahasa

Manis mulut nya bercakap seperti sa-utan manisan, di dalam bagai empedu
Mulut manis (perkataan yang manis-manis) biasanya berisi tipu semu di dalamnya

Peribahasa

Menegakkan sumpit tak berisi
Perbuatan yang sia-sia belaka

Peribahasa

Rajin mengais tembolok berisi
Kalau rajin bekerja (mencari nafkah), rezeki akan bertambah

Peribahasa

Dalam madu berisi empedu
Dalam perkataan yang manis-manis biasanya berisi tipu daya yang tidak baik