Peribahasa

Datang tak berjemput, pulang tak berhantar
Perihal orang yang tidak diindahkan