Peribahasa

Berhakim kepada beruk
Meminta pengadilan kepada orang yang tamak niscaya akan rugi