Peribahasa

Cekel berhabis, lapuk berteduh
Terlampau kikir itu tidak berfaedah sebab akhirnya harta kekayaan itu akan habis juga