Peribahasa

Menantikan ara tak bergetah
Mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terpenuhi

Peribahasa

Tampuk nya masih bergetah
Masih cukup penghidupannya

Peribahasa

Utang (pinjam) kayu ara
(utang yang akan dibayar apabila kayu ara tidak bergetah) utang yang tidak akan dibayar