Peribahasa

Telah mati yang bergading
Telah meninggal orang yang berkuasa (disegani)