Peribahasa

Seperti buah bemban masak
Air mata yang jatuh berderai-derai