Peribahasa

Bagai beliung dengan asahan
Sangat karib (tidak pernah bercerai)

Peribahasa

Bagai dawat dengan kertas
Tidak pernah bercerai

Peribahasa

Bagai ilak bercerai dengan benang
Bercerai untuk selama-lamanya (tidak akan bertemu lagi)

Peribahasa

Bagai inai dengan kuku
Tidak pernah bercerai

Peribahasa

Bagai kuku dengan daging
Tidak terceraikan

Peribahasa

Bagai kuku dengan isi
Sukar diceraikan

Peribahasa

Bercerai sudah, talak tidak
Sudah berpisah, tetapi belum sah diceraikan