Peribahasa

Yang dikejar tiada dapat, yang dikandung berceceran
Yang sudah ada binasa dan habis, yang dicari tiada dapat

Peribahasa

Yang dikejar tidak dapat, yang dikandung berceceran
Yang diharapkan tidak diperoleh, bahkan yang telah ada menjadi hilang