Peribahasa

Dirintang siamang berbual
Asyik melihat sesuatu yang tidak berguna dengan menghabiskan waktu