Peribahasa

Hidup kayu berbuah, hidup manusia biar berjasa
Pada waktu kita hidup sebaiknya berbuat baik untuk diri sendiri dan untuk masyarakat

Peribahasa

Selangkas betik berbuah
Waktu yang singkat

Abdullah Gymnastiar

Setiap ketaatan berbuah kebaikan dan kebahagiaan, setiap kemaksiatan berakhir dengan penderitaan.

Abdullah Gymnastiar

Sempurnakanlah ikhtiar dan janganlah menjadi takabur manakala ikhtiar itu berbuah sukses karena sukses adalah karunia Allah semata.

Abdullah Gymnastiar

Ciri amal tidak ikhlas adalah ketika muncul perasaan kecewa jika apa yang dilakukan belum berbuah seperti yang di kehendaki./MW