Peribahasa

Seperti menepung tiada berberas
Banyak cakap, tidak berisi