Peribahasa

Bau nya setahun pelayaran
Berbau busuk sekali

Peribahasa

Bersurih bak sepasin, berjejak bak berkik, berbau bak embacang
Ada tanda-tanda (bukti) yang nyata dan sah dalam suatu kejahatan

Peribahasa

Laksana bunga dedap, sungguh merah berbau tidak
Orang yang rupanya elok, tetapi tidak berbudi bahasa

Peribahasa

Malang tak berbau
Kecelakaan tidak dapat diketahui sebelumnya

Peribahasa

Mana busuk yang tidak berbau
Kejahatan (kesalahan) akhirnya akan ketahuan juga

Peribahasa

Masih berbau pupuk jeringau
Masih muda sekali (belum berpengalaman)

Peribahasa

Gaharu dibakar kemenyan berbau
Memperlihatkan kelebihannya supaya dipercayai orang