Peribahasa

Bagai bunyi cempedak jatuh
Bunyi seperti barang berat jatuh

Peribahasa

Bagai serdadu pulang baris
Orang yang kelihatannya selalu bergaya, tetapi pekerjaannya berat dan berbahaya

Peribahasa

Beban berat senggulung batu
Melakukan pekerjaan yang berat dan sukar, sedangkan alat untuk melaksanakannya atau membantunya kurang baik

Peribahasa

Berapa berat mata memandang, berat juga bahu memikul
Betapapun menderita orang melihat, lebih menderita orang yang mengalami (kesusahan dsb)

Peribahasa

Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing
Bersama-sama dalam suka dan duka

Peribahasa

Berat sepikul, ringan sejinjing
Bersama- sama dalam suka dan duka

Peribahasa

Kita di pangkal merawal dia di ujung merawal
Tanggungan kita lebih berat daripada tanggungannya