Peribahasa

Dekat tak tercapai jauh tak berantara
Menginginkan sesuatu, tetapi tidak mampu untuk mendapatkannya