Peribahasa

Belum beranak sudah ditimang
Bersenang-senang sebelum maksudnya tercapai

Peribahasa

Belum beranak sudah ditimang belum duduk sudah berlunjur
Terlampau cepat gembira sebelum maksud tercapai

Peribahasa

Menggeriak bagai anak nangui
Orang yang beranak banyak, tetapi malas mencari nafkah

Peribahasa

Orang – beranak tak boleh disuruh
Pekerjaan yang tidak tetap selalu mendatangkan rugi

Peribahasa

Seperti beranak besar hidung
Perihal seseorang yang sebentar-sebentar menengok atau memperlihatkan barang yang baru diperolehnya

Peribahasa

Sepesan anak beranak, anaknya beranak (menggigit) pula
Cepat sekali berkembang biak (bertambah banyak)

Pramoedya Ananta Toer

Dahulu, nenek moyangmu selalu mengajarkan, tidak ada yang lebih sederhana daripada hidup: lahir, makan-minum, tumbuh, beranak-pinak dan berbuat kebajikan. (Bunda, 65)